Hrvaški verzi

Sunce moje koga sada greješ, sreča moja kome život krasiš, kde si sada kad je meni težko. Kde si sada da me spasiš!

Sakrio se momak u mraku, umesto cure on poljubi baku. Idi bako u stotinu vraga, ja mislio da je moja draga.

Ako me voliš reci mi tiho da za nas dvoje nečuje niko, ako me nevoliš reci mi glasno da mi bude jednom jasno!!!

Suze su najbolji prijatelj.
Kad te svi ostave, one dolaze same!!!

Več na: Hrvaški verzi

This entry was posted in Verzi. Bookmark the permalink.

One Response to Hrvaški verzi

Comments are closed.