Sprememba namembnosti

Sprememba namembnosti kmetijskega v stavbo zemljišče

Za spremembo namembnosti zemljišča iz kmetijskega v stavbno je potrebno, da najprej prostorski plani predvidevajo ali dopuščajo tovrstne spremembe – zemljišče mora biti zazidljivo. Ali je zemljišče zazidljivo ali ne, je razvidno iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine. Občinski prostorski plan namreč določi območja stavbnih zemljišč. Če zemljišče ni določeno kot stavbno zemljišče, pomeni da takšno zemljišče ni zazidljivo.

Sprememba namembnosti iz stanovanjskega objekta v poslovni objekt

Namembnost se v takih primerih spreminja s konkretnimi upravnimi akti. Pri spremembi bo vsekakor potrebno izvesti tudi določena dela na objektu, ki jih brez dovoljenj ni mogoče izvesti. Za poslovni objekt so predpisani določeni minimalni tehnični pogoji in za izpolnjevanje teh je potrebno opraviti določena gradbena dela, ki se lahko opravijo le na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Predpogoj za kakršnokoli spreminjanje je, da je le to omogočeno s prostorskimi akti.

This entry was posted in Sponzorske objave. Bookmark the permalink.