Spletne okrajšave

Nekaj okrajšav ki vam bodo zagotovo kdaj prav prišle!

* AAMOF (as a matter of fact) – pravzaprav
* AFAIC (as far as I

This entry was posted in Splet nasplošno. Bookmark the permalink.

6 Responses to Spletne okrajšave

Comments are closed.